Dokumen Yang Diperlukan Untuk Pinjaman Perumahan Kerajaan Jenis I

aynora nur | 24 August, 2014,10:00 AM |

Dokumen Yang Diperlukan Untuk Pinjaman Perumahan Kerajaan Jenis I - Pinjaman perumahan jenis I adalah untuk membeli hartanah yang telah siap. Membeli hartanah yang telah siap dengan CCC/CFO (Sijil Layak Menduduki) lebih menjimatkan dan selamat. Rumah atau bangunan boleh dilihat depan mata, jadi kita tidak akan menanggung risiko rumah tidak siap atau terbengkalai.
Lagi satu, pastikan anda semak latarbelakang pemaju ketika berhasrat membeli rumah. Pastikan juga pemaju tidak mempunyai rekod lampau yang kurang menyakinkan. Juga dinasihatkan agar anda melantik peguam yang boleh dipercayai bagi menguruskan dokumentasi perundangan ketika urusan jual beli nanti.  

Syarat-syarat membeli hartanah dengan pinjaman perumahan Jenis I: 


1. Salinan Perakuan Siap dan Pematuhan (CCC) jika pembelian terus daripada pemaju.

2. Surat kebenaran pindahmilik dan menggadai daripada Pihak Berkuasa Negeri jika hakmilik mempunyai sekatan kepentingan.

3. Baki hutang penjual mestilah dalam had kelayakan pemohon bagi tempoh enam (6) bulan ke hadapan jika hartanah telah digadai kepada bank/institusi kewangan.

4. Pembelian rumah daripada pemaju mesti mencatatkan Lesen Pemaju serta Permit Jualan pada Perjanjian Jual Beli dan jika tiada hendaklah mengemukakan laporan penilaian daripada JPPH.

5. Urusniaga kontra hanya dibenarkan jika bayaran 100% telah dikeluarkan kepada pemaju dan hartanah telah dicagar kepada Kerajaan Malaysia.

6. Pembelian hartanah daripada penjual yang belum mempunyai Hakmilik Individu/Strata adalah dibenarkan tertakluk kepada syarat pembelian hartanah di pasaran sekunder.

7. Pembelian hartanah lelongan adalah dibenarkan tertakluk kepada syarat pembelian hartanah lelongan Perbendaharaan Malaysia.

Dokumen Yang Diperlukan Untuk Pinjaman Perumahan Kerajaan Jenis I 


1. Borang permohonan pinjaman.
2. Surat iringan asal Ketua Jabatan.
3. Wang Proses RM100.00 bagi setiap permohonan. Wang proses mestilah dalam bentuk Kiriman Wang/Bank Draf/Perbankan Internet atas nama “Setiausaha Bahagian Pinjaman Perumahan”. Bagi pembayaran melalui perbankan internet, salinan transaksi bayaran perlu dikemukakan sebagai bukti bayaran.
4. Salinan kad pengenalan awam/tentera/polis yang diakui sah oleh Ketua Jabatan.
5. Slip gaji asal terkini/E-slip yang diakui sah oleh Ketua Jabatan.
6. Salinan Surat Pengesahan Jawatan Berpencen sekiranya slip gaji ada potongan KWSP yang diakui sah oleh Ketua Jabatan.
7. Salinan Surat Pemangkuan Jawatan yang diakui sah oleh Ketua Jabatan.
8. Borang Akuan Pemilihan Insurans/Takaful.
9. Salinan borang permohonan laporan penilaian hartanah yang telah disempurna dan dikemukakan kepada JPPH (Borang 1) kecuali pembelian rumah daripada pemaju berlesen dan permit iklan yang masih berkuatkuasa dan pembelian hartanah lelongan.
10. Salinan Perakuan Siap dan Pematuhan (CCC) jika pembelian rumah daripada pemaju berlesen dan permit iklan yang masih hak milik.
11. Salinan Hak milik Induk/Individu/Strata yang disahkan oleh peguam/pemaju (salinan Hak milik Individu/Strata bagi pembelian hartanah lelongan).
12. Salinan Perjanjian Jual Beli yang disahkan oleh peguam.
13. Borang 2 - Surat Persetujuan Menyelesaikan Baki Hutang Pinjaman Perumahan Serta Faedah/Keuntungan Dari Gaji, Apa-apa Faedah Persaraan dan Terimaan Daripada Kerajaan.

Namun begitu, ada sesetengah kes seperti harta strata/individu, ia memerlukan dokumen sokongan bagi melayakkan pinjaman perumahan anda diproses.

Selamat membeli harta ya... 
#Inspirasi Wanita❤:
Segala sesuatu dalam hidup ini akan pergi dan tidak pernah lagi kembali, ;) :) kecuali DOA. Ia pergi dengan HARAPAN dan Ia kembali dengan REDHA dan KURNIA..

Aynora Nur seorang blogger part time di Johor, Malaysia. Lulusan MBA. Aktif berblog sejak tahun 2010. Hubungi saya untuk Promosi produk dan servis. • Daily PV : 35,000 - 45,000 Info lanjut di about me ...
 

USERS
0 Komen untuk "Dokumen Yang Diperlukan Untuk Pinjaman Perumahan Kerajaan Jenis I "
DISCLAIMER: All content provided on this "Aynorablogs.Com – Inspirasi Wanita" blog is for informational purposes only. The owner of this blog makes no representations as to the accuracy or completeness of any information on this site or found by following any link on this site. The owner of Aynorablogs.Com – Inspirasi Wanita will not be liable for any errors or omissions in this information nor for the availability of this information. The owner will not be liable for any losses, injuries, or damages from the display or use of this information. This terms and conditions is subject to change at anytime with or without notice.

Boleh komen jika mahu, boleh LIKE jika suka. TERIMAKASIH.

loading...
loading...
Back To Top