Header Ads

Kerja Kosong Eksekutif Di KWSP - 29 Jun 2013


Teruskan cuba resepi terbaik ini.. Kerja Kosong Eksekutif Di KWSP - 29 Jun 2013
Kerja Kosong Eksekutif Di KWSP - 29 Jun 2013 | Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) adalah dana simpanan persaraan terulung di Malaysia yang menyediakan jaminan asas kewangan bagi persaraan. KWSP sentiasa komited dalam menjamin dan meningkatkan simpanan ahlinya melalui amalan terbaik pelaburan dan tadbir urus korporat. Ia sentiasa akan menasihati secara bijaksana dalam sebarang keputusan pelaburan.Sebagai sebuah organisasi yang berorientasikan pelanggan, KWSP memberikan perkhidmatan yang cekap dan berkesan untuk keselesaan ahli dan majikan berdaftar.

KWSP akan terus memainkan peranannya sebagai pemangkin kepada pembangunan ekonomi negara, selaras dengan kedudukannya sebagai institusi simpanan terkemuka di Malaysia. Selaras dengan itu, KWSP mempelawa calon yang layak untuk memenuhi kekosongan jawatan berikut:-Tarikh tutup permohonan : 29 Jun 2013


Tanggungjawab:

 • Menghadiri mesyuarat, merekod hasil dan minit mesyuarat KWSP, menyediakan minit mesyuarat dan bertanggungjawab untuk ketepatan minit dan menyerahkan dalam masa yang ditetapkan.
 • Bertanggungjawab untuk memastikan minit mesyuarat dan suratcara perjanjian yang dibuat oleh KWSP dijaga dengan selamat dalam cara yang sistematik untuk memudahkan data rekod dibekalkan kepada pelanggan.
 • Bertanggungjawab untuk memastikan kertas kerja yang akan dibincangkan pada mesyuarat itu diberikan kepada ahli-ahli mesyuarat dalam tempoh yang ditetapkan. 


Kelayakan:-

 • Warganegara-Malaysia
 • Ahli MAICSA (Institut Setiausaha dan Pentadbir Berkanun) atau Setiausaha Syarikat Berlesen di bawah SSM (Suruhanjaya Syarikat Malaysia)
 • Sekurang-kurangnya 3 tahun pengalaman bekerja dalam bidang kesetiausahaan syarikat
 • Faedah yang besar dalam perniagaan, ekonomi dan keselamatan sosial
 • Boleh merekod dengan tepat perbincangan dan keputusan mesyuarat
 • Teratur dan dapat memenuhi tarikh akhir yang ditetapkan
 • Komunikasi yang sangat baik dan kemahiran interpersonal
 • Individu yang peka dan efisien
 • Integriti yang tinggi

No comments

Please comment with courtesy..

Powered by Blogger.