Aynorablogs | Berkongsi Informasi

Top Ads

Senarai Hotel & Resort Di Malaysia Yang Mendapat Sijil Halal (JAKIM)

As-salam,

Saya tergerak untuk berkongsi dengan pembaca blog saya tentang sijil halal yang dikeluarkan oleh JAKIM ataupun badan-badan lain yang diiktiraf oleh kerajaan untuk mengeluarkan persijilan halal kepada mana-mana perniagaan ataupun perdagangan. Dalam artikel ini, saya nak berkongsi senarai hotel & spa manakah yang ada di negara kita ini yang mendapat sijil halal.   


 

Apakah maksud takrif Halal

Takrif halal berasal daripada kalimah Arab yang bermaksud dibenarkan atau dibolehkan oleh Hukum Syarak. Manakala takrif Halal mengikut Perintah Perihal Dagangan (Penggunaan Perbahasaan “Halal”) 1975 adalah seperti berikut:

Apabila digunakan berhubung dengan makanan dalam apa-apa juga bentuk dalam perjalanan perdagangan atau perniagaan sebagai suatu perihal dagangan atau sebagai sebahagian daripada suatu perihal dagangan yang dipakai bagi makanan itu, perbahasaan-perbahasaan ‘Halal’, ‘Ditanggung Halal’ atau ‘Makanan Islam’ atau apa-apa perbahasaan lain yang menunjukkan atau mungkin difahamkan sebagai menunjukkan bahawa orang-orang Islam adalah dibenarkan oleh agama mereka memakan makanan itu maka perbahasaan itu hendaklah mempunyai erti yang berikut, iaitu makanan yang berhubung dengan perbahasaan atau perbahasaan-perbahasaan itu digunakan:

1) bukanlah terdiri daripada atau mengandungi apa-apa bahagian atau benda dari binatang yang orang Islam dilarang oleh Hukum Syarak memakannya atau yang tidak disembelih mengikut Hukum Syarak;
2) tidaklah mengandungi apa-apa benda yang dihukum sebagai najis mengikut Hukum Syarak;
3) tidak disedia, diproses atau dikilang dengan menggunakan apa-apa alat yang tidak bebas dari benda-benda najis mengikut Hukum Syarak; dan
4) tidaklah dalam masa menyedia, memproses atau menyimpannya itu bersentuhan atau berdekatan dengan apa-apa makanan yang tidak memenuhi kehendak-kehendak perenggan (a), (b) atau (c) atau apa-apa benda yang dihukum sebagai najis mengikut Hukum Syarak.
Senarai Hotel & Spa di Malaysia yang mendapat Sijil Halal Yang Masih Sah


SEMAK DI SINI

Sebelum membuat tempahan percutian, seminar ataupun mengadakan kenduri perkahwinan lebib baik kita semak senarai hotel di atas agar tiada rasa syak wasangka yang timbul di kemudian hari.

Selamat berehat!

** Sumber

Read More ....


Post a Comment

0 Comments

close